สิ่งปลูกสร้างโดยมนุษย์

พระราชวังแวร์ซาย

พระราชวังแวร์ซายถือว่าเป็นหนึ่งในราชวังที่ใหญ่และมีความสวยงามมากที่สุดในโลก เป็นพระราชวังหลวงตั้งอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส แต่เดิมอยู่ที่เมืองแวร์ซาย ในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกรุงปารีสนั่นเอง แต่เดิมนั้นราชวังแวซายเป็นเพียงเมืองเล็กๆเมืองหนึ่ง ที่มีผู้คนอาศัยอยู่เบาบาง แต่เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 แห่งประเทศฝรั่งเศส เมื่อพระชนมายุได้ถึง 23 พรรษา ก็มีอุปนิสัยในการชอบล่าสัตว์ป่า และเห็นว่าตำบลแวซายนี้น่าจะเหมาะแก่การสร้างที่ประทับเพื่อทำการล่าสัตว์ของท่าน จึงโปรดเกล้าให้สร้างพระตำหนักขึ้นมา โดยในช่วงแรกนั้นก็เป็นเพียงกระท่อมหลังเล็กๆเท่านั้น

แต่แล้วเมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ได้ขึ้นครองบัลลังก์ ก็ได้มีความประสงค์ ที่จะปรับปรุงพระราชวังแวร์ซายให้เป็นศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์ จึงมีการเริ่มบูรณะตำหนักเดิม ใช้เวลาสร้างอยู่ประมาณ 30 ปี จึงเกิดขึ้นเป็นพระราชวังแวร์ซายแห่งนี้ ปัจจุบันทั้งองค์การยูเนสโกได้ตั้งขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก รวมทั้งมีการเปิดให้ประชาชนเข้าชมในพระราชวังแวร์ซาย ซึ่งมีจำนวนห้องมากถึง 700 ห้อง มีภาพวาดและงานฝีมือมากกว่า 10,000 ชิ้น ให้ได้เข้าชมกัน

ความยากลำบากในการสร้างพระราชวังแวร์ซายนั้นอยู่ในส่วนตอนแรกของการเริ่มสร้าง โดยการดูดน้ำจากหนองน้ำ และนำดินมาถมเพื่อให้เป็นที่ราบ โดยมีการกล่าวว่า ในขั้นตอนนี้ได้มีคนงานเสียชีวิตถึงหลักพันคน ทั้งเกิดจากไข้ และโรคปอดบวม ที่ต้องทำงานอยู่ในน้ำเป็นเวลานาน ประกอบกับอากาศที่หนาวของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย

พระราชวังแวร์ซายแห่งนี้ หลายคนมองว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีราคาแพงเกินไปและต้องเสียเงินมาก ซึ่งพระราชวังแวร์ซายนี้เองก็เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดการปฏิวัติในฝรั่งเศส ซึ่งกลุ่มคนผู้ปฏิวัติมองว่า รัฐบาลมีการใช้เงินสิ้นเปลืองและ ไม่สนใจความเป็นอยู่ของประชาชน ทำให้ประชาชนในประเทศชาติล่มจม อดอยากและหิวโหย บ้านหลังมีการประมาณค่าบำรุงรักษาพระราชวังแวร์ซาย พบว่าอาจจะใช้เงินภาษีของรัฐบาลมากถึง 6 ถึง 25 เปอร์เซ็นต์

สำหรับชาวฝรั่งเศสแล้วราชวังแวร์ซายไม่ใช่เป็นเพียงสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า หรือเป็นเพียงมรดกโลกเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ที่แม้ว่า จะขึ้นชื่อว่านครปารีสเป็นเมืองหลวงของฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการก็ตาม แต่การปกครองและการบริหารแผ่นดินเกิดที่แวชาย ฝรั่งเศษส่วนใหญ่ จึงมักจะกล่าวว่า เมืองหลวงที่แท้จริงของประเทศฝรั่งเศสก็คือแวร์ซายนั่นเอง

พระราชวังแวร์ซายมีประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ เป็นที่รู้จักดีในนามสถานที่ที่ใช้เซ็นสนธิสัญญาแวร์ซาย ในช่วงปีคริสตศักราช 1919 โดยสนธิสัญญานี้ได้กล่าวโทษประเทศเยอรมันนีว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 และมีการลงโทษประเทศเยอรมันนีอย่างหนักเกินความเหมาะสม ซึ่งสนธิสัญญาแวร์ซายในครั้งนั้น ก็เป็นต้นเหตุให้ชาวเยอรมันตกอยู่ในสภาพที่ลำบากย่ำแย่ จากประเทศผู้แพ้สงคราม ซึ่งเชื่อว่าอาจเป็นชนวนเหตุที่ทำให้เกิดการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ตามมาอีกด้วย

wittaya pankaew
ชื่นชอบในการศึกษาข้อมูลของเมืองมรดกโลก และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศไทย มีไอดอลในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นพี่ติ๊ก เนวิเกเตอร์ แต่หน้าตาและความอดทนยังห่างชั้นกับพี่ติ๊กมากนัก 55 ยินดีที่ได้รู้จักกับเพื่อน ๆ ทุกคนครับ
http://navigosaure.net