สิ่งปลูกสร้างโดยมนุษย์

หลวงพระบาง

เมืองมรดกโลกของประเทศลาว องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี 1995 เมืองหลวงพระบางเป็นเมืองที่เก่าแก่ถือกำเนิดมาตั้งแต่สมัยพ. ศ. 1300 หรือเมื่อ 1200 ปีที่แล้ว

เหตุผลที่ทางองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้หลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลก ก็เพราะว่าในบริเวณหลวงพระบางนั้นมีวัดวาอารามเก่าแก่อยู่มากมาย อีกทั้งยังมีบ้านเรือนที่เป็นสไตล์โคโลเนียลสไตล์ ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นและเก่าแก่มาก ตัวเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงและแม่น้ำคานซึ่งไหลมาบรรจบกัน ทำให้เกิดความงามตามธรรมชาติอันงดงาม ถือเป็นการพัฒนาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและเพื่อใช้ในการพัฒนาต่อไป และยังมีความโดดเด่นในเรื่องของวัฒนธรรมมนุษย์ รวมถึงยังคงอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ไว้อยู่ไม่เสื่อมคลาย

จุดที่โดดเด่นของหลวงพระบางก็คือ ในขณะที่เมืองอื่นอาจจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเฉพาะโบราณสถาน หรือสถานที่ต่างๆทางธรรมชาติเท่านั้น แต่หลวงพระบางกลับได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก ทั้งเมืองกันเลยทีเดียว

หลวงพระบางมีความงดงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองมีความยิ้มแย้มและยังคงอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของพวกเขาแต่ดั้งเดิมไว้ วิถีชีวิตของผู้คนในหลวงพระบางดูเรียบง่าย ใครได้เข้าไปเที่ยวแล้วก็จะรู้ว่าเหมือนเข็มนาฬิกาจะเดินช้าลงอย่างไรอย่างนั้น สถานที่เที่ยวในหลวงพระบางมีที่น่าสนใจอยู่มาก

พระธาตุพูสี

แต่ที่เป็น Landmark และนักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางไปให้ถึงนั่นก็คือพระธาตุพูสี ที่ตั้งอยู่บนภูเขา ใจกลางเมืองหลวงพระบาง มีพื้นที่อยู่ตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังหลวงพระบาง ทางขึ้นเป็นทางคดเคี้ยวเดินไปตามไหล่เขา เมื่อผ่านขั้นบันได 300 ขั้นขึ้นไปแล้ว ยอดบนสูงสุดจะเป็นพระธาตุพูสี ที่มีสีทองสวยเด่น โดยมีข้อมูลว่าได้สร้างขึ้นเมื่อปี 1781 เป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของหลวงพระบางเป็นอย่างมาก สาเหตุหนึ่งก็เป็นเพราะว่าด้านบนของยอดเขานั้น คุณจะสามารถมองเห็นเมืองหลวงพระบางได้แบบพาราโนมา 360 องศา ทัศนียภาพสวยงามรอบภูเขา สามารถมองเห็นแม่น้ำโขงและแม่น้ำคาน ไหลเวียนมาบรรจบกันเกิดภาพที่สวยงามแต่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง ช่วงเวลายามเย็นทุกคนจะมานั่งมองพระอาทิตย์ตกกันบนยอดของพระธาตุพูสี เป็นกิจกรรมที่เรียกว่าถ้าไม่ทำก็จะมาไม่ถึงหลวงพระบางนั่นเอง

น้ำตก

นอกจากพระธาตุพูสีที่เป็นแลนด์มาร์คของหลวงพระบางแล้ว ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำตก ที่ยังคงความสวยงาม อนุรักษ์รักษาไว้ได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวในแนวทางธรรมชาติ ซึ่งน้ำตกที่เรียนก็จะเป็นน้ำตกกวางสี อยู่ห่างจากตัวเมืองหลวงพระบางไปประมาณ 30 กิโลเมตร น้ำตกกวางสีเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเมืองหลวงพระบาง ชั้นบนสุดมีความสูงถึง 70 เมตร นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมาเล่นน้ำพักผ่อนกันที่แอ่งน้ำขนาดใหญ่ชั้นล่างสุด เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวหลวงพระบางที่ไม่ควรจะพลาดชมเป็นอย่างยิ่ง

wittaya pankaew
ชื่นชอบในการศึกษาข้อมูลของเมืองมรดกโลก และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศไทย มีไอดอลในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นพี่ติ๊ก เนวิเกเตอร์ แต่หน้าตาและความอดทนยังห่างชั้นกับพี่ติ๊กมากนัก 55 ยินดีที่ได้รู้จักกับเพื่อน ๆ ทุกคนครับ
http://navigosaure.net