สิ่งปลูกสร้างโดยมนุษย์

นครศักดิ์สิทธิ์เยรูซาเล็ม

นครศักดิ์สิทธิ์เยรูซาเล็มแห่งนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO ในปี 1981 เยรูซาเล็มถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ ถือว่าเป็นเมืองหลวงทางศาสนาของประชาชนถึง 3 ศาสนา ทั้งคริสต์ ยิว อิสลาม สำหรับชาวคริสต์แล้ว กรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่พระเยซู ได้ทรงปฏิบัติภารกิจในช่วงสุดท้ายของชีวิต เมืองที่เป็นประจักษ์พยานแห่งการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนชีพของพระองค์ท่าน และสำหรับชาวมุสลิมแล้ว กรุงเยรูซาเล็มถือว่าเป็นเมืองที่ มีความเชื่อว่าศาสดาของพวกเขา นบีมูฮัมหมัด ได้ส่งเสด็จขึ้นสู่สรวงสวรรค์

มรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตรายเมืองนี้ ตั้งอยู่ในประเทศอิสราเอล เป็นเมืองในประเทศเขตตะวันออกกลาง อยู่ระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลเดดซี ดินแดนที่เต็มไปด้วยอารยธรรมที่สำคัญของโลกมานับพันปี มีทั้งเรื่องราวความเชื่อ ตำนาน ประวัติศาสตร์ มีสร้างโบราณสถานมากมาย รายล้อมด้วยกำแพงเมืองเก่าแก่ มีโดมแห่งศิลา ซึ่งโบราณสถานเหล่านี้ ก็ถือเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของนครเยรูซาเล็ม

เยรูซาเล็มถือว่าเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนา เป็นทั้งจิตวิญญาณของชาวยิว ชาวคริสต์ และชาวอิสลาม ประวัติศาสตร์ของทั้ง 3 ศาสดานั้นมีความสัมพันธ์ กับเยรูซาเล็มทั้งสิ้น เชื่อกันว่า อับราฮัมชาวฮิบรู เป็นผู้ประกาศให้ดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนที่พระเจ้าประทานให้ โดยผู้สร้างศาสนสถานนี้เป็นคนแรกก็คือ กษัตริย์โซโลม่อน จนกระทั่งประเทศฝั่งยุโรปเข้ามามีอำนาจ จึงได้มีการสร้างศาสนสถาน พืชในบริเวณเดียวกัน ก่อนท้ายที่สุดที่ชาวมุสลิมจะเข้ามาปกครอง และสร้างศาสนสถานด้วยหินในที่เดียวกันอีกครั้ง จนกลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองเยรูซาเล็มและชาวอิสลามนั่นเอง

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 11-12 ได้มีสงครามครั้งใหญ่ เป็นสงครามศาสนาระหว่างศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม โดยสงครามศักดิ์สิทธิ์นี้เรียกกันว่า สงครามครูเสด โดยชาวยุโรปที่นับถือศาสนาคริสเตียนนั้น ได้มีการรวบรวมไพร่พล นักรบ ยกทัพไปรบกับฝั่งที่นับถืออิสลาม โดยทั้งสองฝ่ายก็มุ่งชิงหวังว่าจะได้เมืองเยรูซาเล็ม ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของทั้ง 2 ศาสนา ช่วงตอนต้นของสงครามนั้น ชาวคริสเตียนมีชัยเหนือกว่า แต่สถานการณ์ในช่วงท้าย ชาวมุสลิมก็ได้ปลดปล่อยปาเลสไตน์ได้สำเร็จ เป็นสงครามตำนาน ที่ชาวมุสลิม ให้คำจำกัดความของสงครามครั้งนี้ว่า เป็นสงครามที่ต่อสู้และเสียสละในหนทางของพระอัลเลาะห์

ที่ตั้งของเยรูซาเล็มอยู่ในประเทศอิสราเอล และมีส่วนหนึ่งอยู่ในเขตดินแดนยึดครองของอิสราเอลรวมถึงปาเลสไตน์ เยรูซาเล็มถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนก็คือส่วนตะวันตกและส่วนใต้ ซึ่งเยรูซาเล็มในด้านตะวันออกและด้านเหนือ มีที่ตั้งอยู่ในประเทศจอร์แดนนั่นเอง ประเทศอิสราเอลเคยมีการประกาศให้เยรูซาเลมตะวันตกเป็นเมืองหลวงของตน แต่ในเรื่องนี้ก็ยังไม่มีผู้ใดยอมรับในคำประกาศนี้ แม้ว่าเยรูซาเลมสถานนี้จะขึ้นบัญชีในฐานะโบราณสถาน อันเป็นมรดกโลกก็ตาม แต่ก็ยังเป็นโบราณสถานที่ตกอยู่ในอันตราย เนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถควบคุมการพัฒนาของเมืองและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวได้

wittaya pankaew
ชื่นชอบในการศึกษาข้อมูลของเมืองมรดกโลก และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศไทย มีไอดอลในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นพี่ติ๊ก เนวิเกเตอร์ แต่หน้าตาและความอดทนยังห่างชั้นกับพี่ติ๊กมากนัก 55 ยินดีที่ได้รู้จักกับเพื่อน ๆ ทุกคนครับ
http://navigosaure.net