About Us

สิ่งปลูกสร้างหรือซากปรักหักพัง ที่มีการสร้างมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ สถานที่ท่องเที่ยวอันเลื่องชื่อต่างๆ ล้วนเป็นสิ่งที่ยืนยัน ถึงอารยธรรมของเผ่าพันธุ์มนุษยชาติ การเดินทางไปตามสถานที่เหล่านี้ ล้วนทำให้เราซึมซับร่องรอยแห่งอารยธรรม และความรุ่งเรืองในสมัยนั้น ได้เห็นประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแต่ละประเทศ ผ่านงานฝีมือที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขึ้นโดยมนุษย์หรือว่าสร้างขึ้นโดยตามธรรมชาติ ก็ล้วนแต่ควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้

องค์การยูเนสโก เล็งเห็นถึงความสำคัญข้อนี้เป็นอย่างดี จึงมีการจัดขึ้นทะเบียนสถานที่ต่างๆ เพื่อคงไว้ให้เป็นมรดกโลก โดยมีการพิจารณาจาก คุณค่าทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งความงามความแปลก ที่ควรค่าแก่การเก็บไว้ให้ลูกหลาน

การเดินทางไปถึงมรดกโลก แต่ละแห่งที่ได้ถูกขึ้นทะเบียนในนั้น ปัจจุบันเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะได้พักผ่อนหย่อนใจลาว ยังได้พบกับเรื่องราวในอดีต ประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ ของแต่ละชนชาติ สิ่งที่ควรพึงระลึกไว้เสมออย่างหนึ่งก็คือ การเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆไม่นับว่าเฉพาะมรดกโลกเท่านั้น แม้กระทั่งสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามในประเทศไทยเองก็ตาม เราควรที่จะอนุรักษ์ ร่วมกันปกป้องและดูแล อย่างน้อยก็ไม่ทำให้มันเสื่อมโทรมกว่าเดิม เพื่อให้มีมรดกโลก หรือมีสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงาม เก็บไว้ให้ลูกหลานได้ดูในวันต่อไปด้วย

เว็บไซต์แห่งนี้จะเป็นการรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวมรดกโลก  เพื่อนำเสนอข้อมูลประวัติความเป็นมาเบื้องต้น ซึ่งเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ หรือมองหาที่เที่ยวที่น่าจะต้องไปครั้งหนึ่งในชีวิต เนื่องจากผู้เขียนมีงานประจำอยู่ ดังนั้นการอัพเดทบทความอาจจะไม่ได้มากหรือสม่ำเสมอเท่าไหร่  ถึงต้องกราบขออภัยล่วงหน้ามาณ.ที่นี้ด้วยครับ